Sote-tietojen jakaminen hyödyttää kansalaista

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittaminen toinen tosiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi on kansalaisen näkökulmasta yhdenvertaisten palveluiden ja saatavuuden sisällön ohella yksi keskeisistä sote-uudistuksen tavoitteista. Tätä tarkoittaa usein toistettu sanaparsi ”palveluiden integraatio”.

 

Hoito- ja palveluketjuja on eri sairaanhoitopiireissä rakennettu jo vuosikymmenten ajan. Näissä palveluketjuissa roolitetaan kansalaisen ympärille palveluita tuottava organisaatio, ja eri ammattilaisryhmät. Sairaanhoitopiireissä tätä työtä on tehty perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja osin sosiaalipalveluiden tarpeet huomioiden. Tällä hetkellä voimassa oleva laki edellyttää, että palveluiden tuottajan on tehtävä terveydenhuollossa tutkimus- ja hoitosuunnitelma sekä sosiaalitoimessa arviointi- ja palvelusuunnitelma, ja välitettävä suunnitelma jatkohoidosta vastaavalle taholle. Nykytilanteessa kyseisiä suunnitelmia hyödynnetään kuitenkin valitettavan vähän. Päijät-Hämeessä palveluketjuja on rakennettu systemaattisesti jo vuodesta 2005 alkaen, viime vuosina edelleen kiihtyvällä tahdilla.

 

Sote-uudistuksen keskiössä on paljon palveluja tarvitsevien kansalaisten hoidon ja hoivan järjestäminen. Valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa hoito- ja palvelusuunnitelma jakautuu kahtia, yhteenveto-osaan sekä erikoisala- ja palvelualakohtaisiin erityissuunnitelmiin. Yhteenveto-osa olisi kaikille palveluntuottajille yhteinen, jonka eri palveluntuottajat saisivat käyttöönsä avatessaan kansalaisen sähköisen asiakastietojärjestelmän. Näin ollen esimerkiksi päivystyksessä kansalaisen jatkohoitosuunnitelman valmistelussa olisi mukana myös tieto potilaan muista asiakkuuksista, esimerkiksi tieto päihdehoidoista. Tämä auttaisi merkittävästi palveluintegraation toteutumisessa sekä ehkäisisi niin hoitojen päällekkäisyyksiä kuin myös potilaan väliinputoamista tarvittavien hoitojen ulkopuolelle.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen käsittelyn yhteydessä on oppositio valiokunnassa esittänyt huolensa ja epäilyksensä palvelusuunnitelmien tietoturvallisuudesta. Mielestäni huoli on aiheeton.

 

Tulevaisuuden sote-palvelujärjestelmä tulee hyödyntämään nykyistä laajemmin tietoteknologiaa. Usean palveluntuottajan monituottajamalli vaatii toimiakseen nykyiset tuottajien asiakaskertomusjärjestelmät yhdistävän alustaratkaisun. Tämä olisi kehittyneempi versio nykyisestä Oma Kanta -järjestelmästä. Tämän alustajärjestelmän ytimessä on asiakkuuksien ja niiden sisältöjen hallinta sekä tiedot eri palveluiden käytöstä. Tällä tavoin ammattilainen pääsee hyödyntämään toisen palveluntuottajan hoitotuloksia omissa hoidon tavoitteissaan saamiensa oikeuksien puitteissa. Lisäksi maakunta hyödyntää tietoja palveluntuottajien laatu- ja kustannusseurannassa.

 

Kansalainen voi päättää tietojensa luovuttamisesta hoidon toteuttamiseen osallistuville tahoille jatkossakin itse. Yhteenveto-osan sisällöstä huolehtii hoidon kulloinenkin vastuutaho, ja yksityiskohtaiset palvelusuunnitelmat laatii kunkin erityisalan tuottaja. Nykylainsäädännön mukaisesti yksityiskohtaiset suunnitelmat eivät ole jatkossakaan kaikilta osin muiden toimialojen nähtävillä. Esimerkiksi mielenterveyspalveluissa ja lastensuojelussa kirjatut asiakastiedot eivät tule olemaan muiden alojen nähtävissä.

 

Kansalaisten ei pitäisi suhtautua kielteisesti heitä koskevien tietojen jakamiseen palvelujärjestelmässä, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeinen tavoite on integroida kansalaisen palvelut kunkin kansalaisen tarvetta vastaavalla tavalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *