Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee natisten

Valtakunnallisella tasolla maakuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuksen periaatteet ja keskeisimmät noin 15 lakia tulevat eduskunnan käsittelyyn kevättalvella 2017. Valinnanvapautta koskeva sääntely on menossa kuntiin lausunnolle tammikuun lopulla ja lakiesitys on valmis huhtikuun lopulla. Asiakokonaisuuksista on tehtävä päätökset yhtaikaa.

Luin eurooppalaisten asiantuntijoiden arviointikertomuksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestamme. He pitävät uudistuksen tavoitteita hyvinä. Asiantuntijat arvostivat erityisesti kansanterveystyötämme. Hyvin toimiva sairauksien ennaltaehkäisy, ympäristöterveydenhuolto ja sairauksien seulonta on tärkeä kokonaisuus maakunnan ja kuntien välimaastossa. Päijät-Hämeessä Ikihyvä -hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja tulee ottaa entistä yhtenäisemmin käyttöön terveyden edistämisessä ja omahoidossa.

Asiantuntijoilla oli sen sijaan huoli asiakastiedon tallentamisesta ja käytettävyydestä hoidossa monituottajamallissa. Uhkana on, että hoitokokonaisuudet pirstoutuvat ellei maakunnissa ole kaikki palveluntuottajat kattavia asiakastietojärjestelmiä ja tieto kulje ajantasaisesti tuottajalta toiselle. Päijät-Hämeessä Hyvinvointikuntayhtymä on kuntien kanssa sopinut jo vuosi sitten yhtenäisen terveydenhuollon asiakastietojärjestelmän hankinnasta. Haasteena on, miten yksityisen ja kolmannen sektorin asiakastiedot voidaan yhdistää julkisen tuottajan tietoihin. Kanta -arkisto ei ole soveltuva kyseiseen tarkoitukseen.

Toinen suuri huolen aihe oli valtakunnan ja maakunnan tasolla tapahtuva palvelutuotannon, sen kustannusten ja laadun seuraaminen. Suomessa ei ole riittävän yhtenäisiä kirjaamistapoja ja valmista tietojärjestelmää vertaamaan tuotanto- ja kustannustietoja. Palveluntuottajien toimintaa tulee voida arvioida yhtenevin perustein ja estää huonot hoidon tulokset, yli- tai alihoito sekä tuottajan keskittyminen vain ”helppoihin” potilaisiin. Arviointikriteerien ja järjestelmien tulee olla valmiina ennen sote-uudistuksen toimeenpanoa.

Yleisesti suurena uhkana nähdään myös palvelutuotannon keskittyminen suurille palveluntuottajille. Tällä hetkellä kunnat myyvät jo hoiva-asuntojaan suurille kansainvälisessä omistuksessa oleville yrityksille. Erityistä huolta kannetaan hammaslääkäreiden keskuudessa pienten hammaslääkärivastaanottojen katoamisesta. Sama ilmiö on tapahtumassa terveydenhuollossa, pienet yksityiset yritykset ostetaan suurille ja oheistoimintoja tuottavat yrittäjät (fysioterapia ym.) joutuvat helposti suurten apupojiksi; joko yrittäjä myy yrityksen tai sitoutuu suurten ehtoihin saadakseen toimeksiantoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *