Maakuntamme sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus vaakalaudalla

Julkaistu Etelä-Suomen Sanomien mielipidepalstalla 11.4.2018

Kunnat ovat perinteisesti rahoittaneet sosiaali- ja terveydenhuollon toimintansa kunnallisverolla, saamillaan valtionosuuksilla ja asiakasmaksuilla sekä tuottaneet peruspalvelut itse. Päijät-Hämeessä kunnat kahta kuntaa lukuun ottamatta siirsivät vuoden 2017 alusta myös sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelunsa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymälle. Rahoitusvastuu jäi edelleen kunnille.

Päijät-Hämeessä on pienistä tuloista ja matalista valtionavuista johtuen totuttu järjestämään kuntien talous säästävästi. Niukkuus on näkynyt myös sosiaali- ja terveystoimessa. Vuoden 2016 kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot olivat Päijät-Hämeen maakunnassa 3131 euroa asukasta kohden. Tämä on palveluiden tarve huomioiden 4 % alle maan keskiarvon ja kustannukset olivat kolmanneksi pienimmät Etelä- ja Pohjois-Karjalan jälkeen. Vastaavana ajanjaksona, vuonna 2016 olivat koko yhtymän alueella terveydenhuollon ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot pois lukien muu sosiaalihuolto 5 % alle maan keskiarvon, Suomen matalimmat. Yhtymän alueella terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut kustannukset olivat matalimmillaan Sysmässä 16 % alle maan keskiarvon. Seuraavaksi alhaiset olivat Lahden kustannukset 9 % alle maan keskiarvon. Alle maan keskitason kustannukset olivat myös Heinolassa, Hollolassa ja Hartolassa. Kustannukset olivat vastaavasti korkeimmat Myrskylässä, Padasjoella ja Kärkölässä.

Valtiovarainministeriö on julkistanut viimeiset arviot maakunnille ja kunnille tulevasta rahoituksesta maakuntauudistuksen toteutuessa vuoden 2020 alusta. Päijät-Hämeen maakunta saisi sote -rahoitusta lisää 184 euroa/asukas johtuen varhemmin toteutetuista säästöistä. Tämä on Pohjois-Karjalan ohella suurin maakunnalle tuleva rahoitus, joka maksetaan neljän vuoden siirtymäaikana. Vastaavasti Lahden ja Heinolan kaupungit sekä Sysmän ja Asikkalan kunnat tulevat saamaan osin merkittävääkin valtionosauuden lisäystä kuntaan jäävälle toiminnalle.

Maakunnan sote -toimintaansa saama lisärahoitus vuoden 2020 jälkeen on noin 40 miljoonaa euroa. Tämä rahoitus siis puuttuu myös tämän hetken sote -rahoituksesta. Koska kunnat vastaavat toistaiseksi perustuslain mukaisesti sote -palveluiden riittävyydestä, tarvitaan kunnilta vastuullisuutta päättäessään vuosien 2018 ja 2019 sote -menoista. Kuntien vastuulla on Hyvinvointikuntayhtymän tuottamien sote -palveluiden riittävyys ja laatu.

Kehittämistoimintaan tulee varata resursseja. Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus osoittaa, että eniten erikoissairaanhoidon palvelunkäyttöön ja siitä aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa parantamalla peruspalveluiden saatavuutta ja kansalaisten omaa vastuuta omasta hoidosta. Perusterveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin, ennaltaehkäisevään perhe-, päihde- ja elämäntapatyöhön tarvitaankin lisää resursseja. Vasta tämän jälkeen voidaan odottaa lisäsäästöjä erikoissairaanhoidosta. Jonottaminen peruspalveluihin suuntaa kysynnän kalliisiin päivystysalkuisiin palveluihin erityisesti sijaintipaikkakunnalla.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän vuosien 2018 ja 2019 rahoitus on kriisissä. Kunnat eivät haluaisi antaa lisärahoitusta ja siksi on kuntayhtymä kehittänyt vaihtoehtoista rahoitusratkaisua, sairaalan kiinteistön antamista pantiksi pankkilainaa vasten. Kyseinen laina tulee kuitenkin maksaa takaisin eikä paranna maakunnan pitkäaikaista rahoitustilannetta lainkaan. Nyt tulee kiinnittää valtiovallan huomio Päijät-Hämeen tukalaan tilanteeseen. Minusta ei ole oikeudenmukaista, että asiansa hyvin hoitanut maakunta joutuu kärsimään tehokkaasta sote -toiminnastaan. Osa tuosta 40 miljoonan euron kustannustehokkuudesta tulee saada maksuun jo vuosien 2018 ja 2019 aikana ja turvata näin maakunnan asukkaille riittävät ja laadukkaat sote -palvelut. Toiminnan supistaminen ja henkilökunnan vähentäminen ei ole realistinen vaihtoehto ja johtaa entisestään heikentyvään palveöutasoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *