Itsestä huolehtiminen on itsensä arvostamista

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on nähtävä ensisijaisesti koko palvelujärjestelmän uudistuksena. Kyse on palveluiden yhteensovittamisesta eli integraatiosta. Kansalaisen ympärille järjestetään yhteensopivaksi hänen tarvitsemansa terveyspoikkeamien arviointi ja diagnostiikka, sairauksien hoito, sosiaalityön tarpeen arviointi, sosiaalipalveluiden toteutus sekä ikääntyneiden ja vajaakuntoisten tarvitsemien palveluiden toteutus. Maakunta huolehtii järjestämisestä ja monien toimijoiden toiminnan laadun ja kustannusten seurannasta.

Terveyden edistämisellä ja omakohtaisella vastuun ottamisella hoidosta on tärkeä rooli kansalaisen hyvinvoinnille. Terveyden edistäminen ja omahoito ovat keskeinen osa etenkin kroonisten sairauksien hoidossa. Me päijäthämäläiset olemme olleet pioneerin asemassa näiden keskeisten kansalaistaitojen kehittämisessä. Valitettavasti käyttöönotto on tapahtunut kangerrellen huolimatta perusteellisesta tutkimusnäytöstä ja alueen osaajien koulutuksesta. Päijät-Hämeestä käsin on osaamista jaettu etenkin Tampereen erityisvastuualueelle ja muuallekin maahan. Mallia hyödynnetään Australiassa ja monissa Kauko-Idän maissa.

Keskeisenä tekijänä hitaaseen uusien toimintatapojen omaksumiseen on ehkä ollut terveydenhuollon ammattilaisten roolin muutos. Terveyden edistämisessä tai omahoidon tukemisessa vahvan ratkaisuja potilaan puolesta tekevän ammattilaisen rooli muuttuukin valmentajan, kansalaisen omaehtoista muutosta tukevaksi ammattilaisen rooliksi.

Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeessa kehitettiin kuuteen tapaamiskertaan pohjautuva omaa muutospystyvyyttä voimistava ja konkreettisten tavoitteiden asettamista tukeva toimintamalli 15 vuotta sitten. Tieteellisesti osoitettiin toimintamallin vaikuttavuus ja kansalaisten uusien elämäntapojen muutoksen pysyvyys.  TERVA -terveysvalmennustutkimus päättyi kahdeksan vuotta sitten. Siinä puhelimitse tuettiin huonossa sokeritasapainossa olevia sokeritautia sairastavia ja vuoden sisällä sydänveritulpan sairastaneita päijäthämäläisiä. Vertailuryhmään verrattuna kahdeksan vuoden terveys- ja sosiaalipalveluiden käytön seurantatutkimuksessa valmennuksessa olevat potilaat olivat terveempiä ja käyttivät seuranta-aikana keskimäärin 6000 euron edestä vähemmän sote -palveluja. Tämä tarkoittaa yhteensä Päijät-Hämeessä 35 miljoonan euron säästöä, jos kaikki 5000 samassa elämäntilanteessa olevaa potilasta reagoisivat samalla tavalla kuin tutkimusryhmän 800 potilasta.

Maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jaetaan kunnan ja maakunnan tehtäväksi. Valtio tukee toimintaa erillisen tuloksellisuuteen sidotun määrärahan avulla. Terveyden edistäminen kunnissa on kunnan perustoimintaan vaikuttamista. Se on päivähoidon ja koulun uusia toimintatapoja. Se on yhteiskuntasuunnittelun, liikuntapaikkojen ja yleisen hyvinvoinnin toteutusta.

Kolmannen sektorin eli vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen toiminta on nivellettävä saumattomasti edellä kuvattuun perusmalliin, jota julkinen ja yksityinen sektori tuottavat tahoillaan maakunnassa sovittujen palveluketjujen ja toimintamallien puitteissa. Kunnan ja maakunnan yhteinen tuki on keskeinen tekijä vaikuttavan kolmannen sektorin elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *