Ikäihmisten palvelut ovat kokonaisuus

Kun seuraa julkista keskustelua ikäihmisten asemasta yhteiskunnassamme, yleinen huolenaihe, aivan oikein, ovat paljon palveluja tarvitsevat ympärivuorokautisessa hoivassa asuvat ihmiset. Mielikuva laadusta liittyy riittävään hoitajamitoitukseen. Hoiva-asumisessa sisältö on aivan ratkaiseva, ja siihen vaikuttaa riittävän henkilöstön ohella myös työn tekemisen tapa. Henkilökuntaa tulee kuulla, koska he ovat työnsä asiantuntijoita.

Keskustelua tulisi laajentaa koskemaan koko vanhuspalvelujärjestelmää – miten tuetaan kotona asumista, miten tuetaan ikääntyneiden kykyä ylläpitää ja kehittää jäljellä olevaa toimintakykyään? Jokainen meistä haluaisi asua mahdollisimman pitkään alkuperäisessä kodissaan.

Lähtökohtana keskustelussa on muistettava, että nykyisin riippumatta siitä, kuka palvelut järjestää, on kunta vastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveyspalveluista. Nykyisin kunnat tai kuntayhtymät kilpailuttavat palveluntarjoajat asukkaiden puolesta, ja palvelun käyttäjällä on varsin rajallinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, kenen asiakkaaksi päätyy. Kannan huolta pienten yritysten kyvystä kilpailla hoito- ja hoivamarkkinoilla. Pienet, usein vain muutaman työntekijän yritykset, tuovat hoidettaville tuttuutta ja kaivattua turvaa. Tähän pienten yritysten aseman parantamiseen sote-uudistus toisi parannusta, palvelusetelin korvaavan asiakassetelin arvo on julkisen tuottajan oman vastaavan toiminnan kustannuksiin perustuva arvo.

Ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien vanhusten lisäksi erityisen tärkeää olisi nyt panostaa niihin ikäihmisiin, jotka tarvitsevat vielä suhteellisen vähän palveluita. Tässä vaiheessa toteutetut ihmisen omaehtoista toimintakyvyn säilyttämistä tukevat toimenpiteet ovat avainasemassa. Ikihyvä Päijät-Häme –hankkeessa toteutettu selvitys osoittaa, että sangen lyhytkestoisella asioihin puuttumisella voidaan merkittävästi vaikuttaa toimintakyvyn eri osa-alueisiin ja näin estää ennenaikaista toimintakyvyn menetystä. Tutkitusti lihaskunnon ylläpito on keskeistä koko toimintakykyisyyden säilymiselle. Siis kaikki yhdessä liikkumaan! Naapurin kutsuminen mukaan tukee myös hänen kuntonsa ylläpitoa.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *