Asiakasmaksulaissa mukana erinomaisia uudistuksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistus ei ole niin huono, kuin julkisuudesta voisi päätellä. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko esitteli keskiviikkona eduskunnan lähetekeskustelussa hallituksen esityksen uudeksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaiksi. Uudistus sai etenkin opposition kansanedustajilta rajua kritiikkiä.

Lakiesitys yhtenäistää maksukäytäntöjä koko maassa ja asiakasmaksuja voidaan periä vain laissa nimetyistä käynneistä. Erityisesti lakiesitys yhtenäistää pitkäaikaisen hoiva-asumisen ja laitoshoidon asiakasmaksukäytäntöjä ja takaa kansalaiselle riittävän käyttörahan. Mitä kiisteltyyn terveyskeskusmaksujen ”välikattoon” tulee, tulevilla maakunnilla säilyy jatkossakin oikeus nykyisenkaltaisiin kuntien käytänteisiin – joko vapauttaa potilaat kokonaan terveydenhuollon peruspalveluluiden asiakasmaksuista tai sopia muutaman maksun katon käytöstä.

Paljon palveluita käyttävien kansalaisten maksujen kasvusta huoli on ylimitoitettu. THL:n tuoreen selvityksen mukaan useiden matalampituloisten asiakasryhmien maksut tulevat alenemaan.

Maksukaton kertymiseen oikeutettuja asiakasmaksuja hyväksytään merkittävästi lisää. Uusina maksulajeina tulevat mukaan mm. suunhoidon palvelut, kotisairaanhoidon ja kotisairaanhoidon palvelut, ensihoidon palvelun maksut ja toimeentulotuesta maksetut maksut. Erilaisten etäpalveluiden sekä päihde- ja mielenterveyshuollon avopalveluiden sisällyttäminen maksukattoa kerryttäviksi palveluiksi on erinomainen asia. Alaikäisten terveyspalvelut on tarkoitus säätää kokonaan maksuttomiksi. Veteraanit saavat terveys- ja hammashuollon palvelut ilmaiseksi.

Ennaltaehkäisevästä hoidosta ei myöskään peritä asiakasmaksuja. Monet sairaanhoitajakäynnit ovat luonteeltan potilaan omahoidon ohjausta tai sairauksien ennaltaehkäisyä tyypillisissä kansansairauksissamme sokeritaudissa ja verenpainetaudissa. Ainakin nämä sairaanhoitajakäynnit voisivat olla potilaalle maksuttomia.

Lakiehdotuksen mukaan maakunnalla tulee olemaan uusi velvollisuus seurata maksukaton kertymistä. Tämä on erinomainen asia. Tällä hetkellä kansalainen joutuu itse seuraamaan katon täyttymistä ja toimittamaan kuitit päätöksentekijälle saadakseen vapautuksen tulevista maksuista.

Lakiehdotuksen mukaan palvelun tuottajan tulee informoida kansalaista mahdollisuudesta saada huojennus tai vapautus asiakasmaksusta maksukyvyttömyyden vuoksi. Varattomille asiakasmaksuhuojennuksesta tulee ensisijainen toimenpide toimeentulotukeen verrattuna.

Maksukyvyttömyys ei voi olla valmisteilla olevan lain mukaan hoidon tai hoivan este. Lain mukaan kaikkein on saatava yhdenvertaisesti hoitoa sairautensa hoitoon tai sosiaalisten ongelmiensa voittamiseen.

Uuden asiakasmaksulain on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa sote-uudistuksen kanssa vuoden 2021 alusta.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *