Eduskuntavaalit 2019

Tavoitteena inhimillinen elämä

Näiden peruspilarien myötä haluan olla kanssanne rakentamassa jokaiselle suomalaiselle ihmisarvoisen elämän. Jokaisen tulee voida tuntea kuuluvansa tähän yhteiskuntaan.

  • Keskustan teemana vuoden 2015 eduskuntavaaleissa oli ”Suomi kuntoon!” Nyt on organisaatioiden sijaan aika keskittyä ihmiseen itseensä, hänen hyvinvointiinsa ja toimeentuloonsa. Ihminen on kaiken inhimillisen toiminnan tekijä ja kohde. Ihmiset muodostavat yhteiskunnan sen sääntöineen.  

  • Ihminen luottaa tulevaisuuteen, kun inhimillisen elämän, ihmisarvoisen elämän perustarpeet on tyydytetty. Ihmistä tulee motivoida suunnittelemaan ennakkoluulottomasti tulevaisuuttaan taaksepäin katsomisen sijaan.

  • Tarvitsemme nykyaikaisen sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen, joka huomioi muuttuvan aikamme ja sen uudet tarpeet. Uuden sosiaaliturvan ansiosta työn vastaanottamisen tulee olla aina kannattavaa ja sen tulee taata riittävä oma ja perheen toimeentulo ja tähän perustuva hyvinvointi.

  • Yhteiskunnan tukirakenteiden on mukauduttava muuttuvan työelämämme mukaan, teemme entistä enemmän pätkä- ja osa-aikatöitä, sosiaalitukijärjestelmän tulee olla joustava ja huomioida erilaiset elämäntilanteet.

  • Koulutuksen on elettävä tässä hetkessä ja muuttuvan työelämämme mukana. Tulevien vuosikymmenien ammatteja ja työpaikkoja ei ole vielä olemassa, mutta koulutuksen on huomioitava tulevat sisällölliset ja alueelliset koulutustarpeet.

  • Tarvitsemme kansalaisen ympärille rakennetut yhtenäiset, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnilla tulee olemaan vastuu kansalaista tukevien yhtenäisten toimintatapojen ja hoitoketjujen rakentamisesta sekä niiden toimivuuden ja laadun arvioinnista. Meillä kansalaisilla tulee voida osallistua palveluiden kehittämiseen.

 

Eduskuntavaalit 14. huhtikuuta 2019.